fbpx

 
Povodom Međunarodnog dana djeteta, 20. novembra, članovi Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore posjetili su naš Dom. Odbor za ljudska prava i slobode kontinuirano realizuje brojne aktivnosti u zaštiti, promociji i afirmaciji prava djeteta. Posebnu pažnju posvetio je pravima djeteta rukovodeći se osnovnim principima Konvencije UN o pravima djeteta  koji podrazumijevaju: pravo na život,  opstanak i razvoj, najbolji interes djeteta, pravo na participaciju i pravo na nediskriminaciju.
Menadžment Doma informisao je članove Odbora,  predstavnike Zaštitnika ljudskih prava i sloboda i NVO "Naša inicijativa" o radu i servisima koji se pružaju djeci koja su, kao posebno ranjiva populacija, smještena u našoj Ustanovi. U cilju boljeg funkcionisanja Ustanove multisektorska saradnja između države, lokalnih uprava i ustanova socijalne i dječje zaštite mora biti na većem nivou. Stoga će Odbor, u okviru svoje  kontrolne i nadzorne uloge, nastaviti praćenje poštovanja  dječjih prava.
Posjeta je realizovana uz poštovanje  epidemioloških mjera. 

AKO ŽELITE DA DONIRATE?

Iskoristite priliku budite humani

Kontakt

ADRESA
Jadranska magistrala broj 10, Bijela - Herceg Novi, Crna Gora
TELEFON
+38231671042, 031671443
EMAIL 
mladost.bijela@usdz.me