fbpx

 

Predsjednica Skupštine Crne Gore Danijela Đurović posjetila je danas JU Dječiji dom „Mladost” – Bijela.

Ovom prilikom predsjednica Đurović je uručila donaciju Skupštine Crne Gore u vrijednosti od 5.000 eura, koju je najviši zakonodavni dom opredijelio u cilju poboljšanja uslova u kojima borave korisnici Doma.

Ona je izrazila zadovoljstvo što je dobila mogućnost da posjeti ovu važnu ustanovu, da se upozna sa njenim radom, te da bude u društvu korisnika ustanove i njenih zaposlenih.

Ističući da je potrebno pokazati naročitu brigu za one kojima je to najneophodnije, predsjednica Skupštine je naglasila da kao društvo moramo imati poseban senzibilitet prema ranjivim kategorijama društva, među kojima su, svakako, korisnici Dječijeg doma „Mladost” – Bijela.

Đurović je ovom prilikom podržala strategiju Doma koja se zasniva na nastojanju da se život u njemu u mjeri mogućeg prilagođava uslovima života u porodičnoj zajednici. Ona je istakla da je dobro funkcionisanje ove ustanove i mogućnost da odgovori mnogobrojnim i ozbiljnim zahtjevima koji se pred nju postavljaju od ogromne važnosti za cjelokupnu društvenu zajednicu.

Direktorica Doma Marela Savić zahvalila je predsjednici Đurović na posjeti i vrijednoj donaciji koju je u ime Skupštine Crne Gore uručila ovoj ustanovi, te istakla da će ista biti od koristi za poboljšanje uslova u kojima njeni korisnici borave. Ona je naglasila da je ovo prva posjeta jednog predsjednika Skupštine Crne Gore Dječijem domu „Mladost" - Bijela u posljednjih 26 godina.

JU Dječiji dom „Mladost˝ - Bijela, osnovan davne 1946. godine, je ustanova koja se bavi zbrinjavanjem djece lišene roditeljskog staranja i djece čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama i jedina je ustanova ovog tipa na teritoriji Crne Gore, istakla je direktorica Savić, te potencirala da kao takva zauzima važno mjesto u našem društvu.

Ona je upoznala predsjednicu sa prostornim i smještajnim kapacitetima Doma, te istakla da su posljednjih nekoliko godina preduzeti obimni radovi na renoviranju prostorija u kojima djeca borave. Takođe, direktorica Savić je istakla da djeca u Domu borave u porodičnim grupama, kojih ima ukupno osam i da su raspoređena u skladu sa polom i uzrastom, te da je ovoj ustanovi 2019. godine pripojena i mala grupna zajednica djece sa smetnjama u razvoju u Bijelom Polju.

U Dječijem domu „Mladost" - Bijela trenutno boravi oko 80 djece, a ukupno sa MGZ Bijelo Polje 94 djece, od kojih trideset odsto čine djeca sa smetnjama u razvoju i značajan broj djece sa psihijatrijskim bolestima.

Planom transformacije ustanove iz 2015. godine implementirane su nove usluge i to: Dnevni boravak za djecu sa smetnjama u razvoju, kapaciteta 15 mjesta, Prihvatilište za zaštitu djece od nasilja u porodici kapaciteta 5 mjesta i Nacionalna dječija SOS telefonska linija namijenjena svoj djeci u našoj državi.

Direktorica Savić je iskoristila priliku da ukaže i na problem nedostatka stručnog kadra koji bi radio sa djecom, a koji predstavlja ozbiljan izazov u radu ustanove.

Predsjednica Đurović je iskazala zadovoljstvo zbog saznanja da su uslovi u kojima djeca žive u skladu sa evropskim standardima u oblasti socijalne i dječije zaštite i istakla da očekuje da će biti još bolji u budućnosti, što mora biti cilj svih državnih institucija koje imaju ingerencije u ovoj oblasti.

AKO ŽELITE DA DONIRATE?

Iskoristite priliku budite humani

Kontakt

ADRESA
Jadranska magistrala broj 10, Bijela - Herceg Novi, Crna Gora
TELEFON
+38231671042, 031671443
EMAIL 
dom.bijela@gmail.com
mladost.bijela@usdz.me