“Jačanje vještina rane identifikacije i upućivanje potencijalnih slučajeva trgovine ljudima u crnoj gori sa posebnim osvrtom na multiagencijsku sraradnju”

U organizaciji Uprave za kadrove Crne Gore u Tivtu je 23.10.2020. godine održana obuka na temu ”Jačanje vještina rane identifikacije i upućivanje potencijalnih slučajeva trgovine ljudima u Crnoj Gori sa posebnim osvrtom na multiagencijsku saradnju”, u skladu sa akcionim planom implementacije Strategije za borbu protiv trgovine ljudima.

Tri stručna saradnika Doma, svojim aktivnim učešćem, dali su doprinos razvoju i unaprijeđenju stručnih vještina za proaktivnu identifikaciju žrtava trgovine ljudima, unaprijedili saradnju sa predstavnicima svih institucija koje u skladu sa poslom mogu doći u kontakt sa potencijalnim žrtvama trgovine ljudima/djecom.

AKO ŽELITE DA DONIRATE?

Iskoristite priliku budite humani

Kontakt

ADRESA
Bijela bb, Herceg Novi, Crna Gora
TELEFON
+38231671042, 031671443
EMAIL 
djeciji.dom@t-com.me