Stručni radnici Dnevnog centra Dječijeg doma ,,Mladost˝ - Bijela prisustvovali su Sajmu asistivnog materijala i otvaranju asistivnog kabineta u OŠ ,,Ilija Kišić˝ u Zelenici, sa kojom imamo dugogodišnju, uspješnu saradnju. Asistivni materijal namijenjen je djeci koja nastavu u ovoj školi pohađaju po posebnom ili prilagođenom pogramu.

Stručni radnici Dnevnog centra mogli su da vide asistivni materijal koji su pripremili defektolozi – oligofrenolog, somatopet, specijalni pedagog i asistenti, koji rade sa djecom sa smetnjama u razvoju i ujedno razmijene iskustva u radu sa tog djecom.

img-29d319978e01f7734c59cee5f60ecfe3-v.jpg img-5003ec48a257f2d9e57a1085088a448f-v.jpg img-a1166bb98f91ac79663651304593a465-v.jpg

img-bde36885b64e559e00933cdc3e547642-v.jpg img-c4ac84b1f17c5675367421b74c16673b-v.jpg img-c91143f682fe941e218e36774ebe6d12-v.jpg

img-e8ce8e23f1a297090168e9a6bb3bddf7-v.jpg img-ef15c0bae2defc8d241fa3e20b4a804c-v.jpg