Sjednica savjeta za prava djeteta

  Dana 17.07. 2018. godine, u Dječjem domu “ Mladost “ Bijela održana je sjednica Savjeta za prava djeteta, kojom je presjedavao ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić.  


Read More...

Obuka za stručne radnike, tema

U periodu od 27 – 28. 06. 2018. godine u prostorijama Dječjeg doma „ Mladost “ Bijela, Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je organizovao dvodnevnu obuku za stručne radnike Dječjeg doma „ Mladost “ Bijela pod nazivom „ Strategije suzbijanje vršnjačkog zlostavljanja u domskom okruženju “.    


Read More...
01

Dokumenti

  • PDF

Odavde možete preuzeti dokumente od važnosti za našu ustanovu.

Program rada 2019. godinu

Statut 2019. godina

Pravilnik izmjena

Izvještaj o radu 2018. godina

Zaposleni

 


 

- LICENCA - DNEVNI BORAVAK (za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju i mlade)

- LICENCA - SMJEŠTAJ U USTANOVU ( za djecu bez roditeljskog staranja i djecu čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama )

- LICENCA- SMJEŠTAJ U PRIHVATILIŠTE - SKLONIŠTE (smještaj djece)

- LICENCA- SOS TELEFON

 


 

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta  JU Dječji dom „ Mladost „ Bijela

Saglasnost Ministarstva rada i socijalnog staranja

Program rada 2018. godinu

Izvještaj o radu 2017. godina

Izmjene i dopune statuta

 


Pravilnici 11.05.2018.

- Procedura o primjeni neophodnih mjera u cilju sprječavanja korisnika od povrijeđivanja, samopovrjeđivanja i nanošenja materijalne štete

- Procedura o mjerama i aktivnostima u slučaju incidentnih događaja koji mogu ugroziti bezbjednost i život korisnika

- Procedura o načinu zaštite podataka o ličnosti korisnika, saglasno zakonu kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti

- Procedura o posjetama i sprječavnju ulaska neovlašćenih lica

- Procedura o postupanju po pritužbama korisnika

________________________________________________________________________

1. Granski kolektivni ugovor za socijalnu djelatnost 2015 godinu

2. Granski kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Granskog kolektivnog

ugovora za socijalnu djelatnost 2016 godinu

3. Statut
4. Spisak članova Upravnog Odbora

5. Odluka o organozovanju ustanove za smjestaj djece
6. Odluka o dopuni odluke o organizovanju javne ustanove za smještaj djece

7. Program rada 2016. godina

8. Plan transformacije JU Dječijeg Doma Mladost Bijela

9. Godišnji izvještaj o radu 2015. godine

10. Program rada 2017. godina

11. Izvještaj o radu 2016. godina

12. Izvještaj o zdravstvenoj yaštiti 2016. godina