Sjednica savjeta za prava djeteta

  Dana 17.07. 2018. godine, u Dječjem domu “ Mladost “ Bijela održana je sjednica Savjeta za prava djeteta, kojom je presjedavao ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić.  


Read More...

Obuka za stručne radnike, tema

U periodu od 27 – 28. 06. 2018. godine u prostorijama Dječjeg doma „ Mladost “ Bijela, Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je organizovao dvodnevnu obuku za stručne radnike Dječjeg doma „ Mladost “ Bijela pod nazivom „ Strategije suzbijanje vršnjačkog zlostavljanja u domskom okruženju “.    


Read More...
01

O nama

  • PDF

JU Dječji dom "Mladost" u Bijeloj je ustanova socijalnog tipa koja se bavi zbrinjavanjem djece lišene roditeljskog staranja i djece čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama i jedina je ovog tipa na teritoriji Crne Gore.

U dugom nizu godina, od njenog osnivanja do danas kroz ovu Ustanovu je prošlo oko 2.000 djece. U Domu je trenutno boravi oko 160 djece uzrasta od mjesec dana do punoljetstva. Dječiji dom u Bijeloj je osnovan 1946. godine i u to vrijeme na teritoriji Crne Gore osnovano je više domova ovog tipa i to u Kotoru, Budvi i Pljevljima, a nešto kasnije u Prčnju, Donjoj Lastvi i Dobroti. Već 1949. godine Dječijem domu u Bijeloj pripojen je Dječiji dom u Pljevljima, a 1960. godine isto je učinjeno sa Dječijim domom iz Prčnja, te od tada Dječiji dom u Bijeloj postaje jedina ustanova ovog tipa na teritoriji Crne Gore.

Dom je sve do 1979. godine bio smješten u objektu koji nosi naziv Vila "Jadranska straža" u Bijeloj. Ovaj objekat predstavlja zadužbinu inženjera Tapavice, koji je početkom prošlog vijeka živio i radio na ovim prostorima. U zemljotresu koji je 1979. godine pogodio crnogorsko primorje, ozbiljni je oštećena stara zgrada Doma, Vila "Jadranska straža", pa je već 1980. godine izgrađen i useljen novi objekat koji je i danas u funkciji. Ovaj objekat ima površinu 4.072 m2, a njegovi smještajni kapaciteti iznose 200 mjesta.

U posljednjih 10 godina preduzeti su obimni radovi na renoviranju prostorija u kojima borave naša djeca. Uz pomoć Vlade Crne Gore kao i donacija nekoliko stranih investitora u potpunosti je relizovan projekat kompletnog renoviranja i opremanja stambenih jedinica u kojima borave djeca, centralne kuhinje, vešeraja i odjeljenja beba, a iyvršena je i djelimična sanacija centralnog grijanja u objektu Doma. Nakon okončanja svih ovih radova, danas s ponosom možemo konstatovati da su uslovi u kojima žive i rade naša djeca u skladu sa evropskim standardima u oblasti socijalne i dječje zaštite.

Osim obezbjeđivanja optimalnih stambenih uslova za boravak djece, kao i brige o njihovom zdravlju, posebna pažnja se posvećuje pedagoškom radu sa djecom, te na tom polju konstanto imamo zadovoljavajuć rezultate. U tom smislu posebno ističemo da u posljednjih 10 godina nijesmo imali maloljetničke delikvencije, djeca u školi i lokalnoj zajednici pokazuju primjerno ponašanje, a i zadovoljavajuće rezultate u učenju.

Značajan broj naše djece je zainteresovan za zanimanja turističke i ugostiteljske struke. S obzirom na činjenicu da je budućnost crnogorske privrede upravo u oblasti turizma i ugostiteljstva trudimo se da našoj djeci omogućimo što bolje stručno osposobljavanje za ova zanimanja. U tom smislu, prije nekoliko godina, uz pomoć Vlade Crne Gore uspjeli smo da realizujemo jedan od naših najznačajnijih razvojnih projekata - rekonstrukciju starog objekta Doma, Vile "Jadranska straža" u Bijeloj i njeno pretvaranje u objekat hotelskog tipa. Danas je ovo reprezentativni hotelski objekat, kategorisan sa 4 zvjezdice i zauzima značajno mjesto u ukupnoj turističkoj ponudi Crne Gore. Stavljanje u funkciju ovog objekta omogućilo je kvalitetnu profesionalnu i praktičnu obuku naših štićenika, koji pohađaju škole za turističko-ugostiteljska radna mjesta. Takođe ne treba zanemariti izuzetan značaj koji ovaj objekat ima za našu Ustanovu, posebno sa aspekta ostvarivanja prihoda, angažovanjem njegovih kapaciteta, što omogućava djelimično samofinansiranje Doma, te samim tim podizanje životnog standarda štićenika i poboljšanje uslova u kojima žive i rade.