Sjednica savjeta za prava djeteta

  Dana 17.07. 2018. godine, u Dječjem domu “ Mladost “ Bijela održana je sjednica Savjeta za prava djeteta, kojom je presjedavao ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić.  


Read More...

Obuka za stručne radnike, tema

U periodu od 27 – 28. 06. 2018. godine u prostorijama Dječjeg doma „ Mladost “ Bijela, Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je organizovao dvodnevnu obuku za stručne radnike Dječjeg doma „ Mladost “ Bijela pod nazivom „ Strategije suzbijanje vršnjačkog zlostavljanja u domskom okruženju “.    


Read More...
01

LInkovi

  • PDF

Ministarstvo rada i socijalnog staranja  - http://www.minradiss.gov.me/

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu - http://www.zsdzcg.me/

Centri za socijalni rad  - http://www.csrcg.me/

JU Centar ,,Ljubović'' – Podgorica - http://centarljubovic.me /

JU Zavod "Komanski most" – Podgorica - http://www.juzkomanskimost.me/

JU Dom starih Bijelo Polje - http://www.domstarihbp.me/

JU Dom starih Grabovac Risan - http://www.domstarihrisan.me/