Прокат автомобилей в Черногорииsmjestaj ulcinj

Sa PONOSOM, obavještavamo

Sa PONOSOM, obavještavamo posjetioce našeg sajta, da je štićenica Doma JOVANOVIĆ  SNEŽANA 29.08.2017.godine završila fakultet sa prosječnom cjenom 9,70  .03.2018.godine proglašena za STUDENTA GODINE, FILOZOFSKOG FAKULTETA U BANJA LUCI, studijski program predškolskog vaspitanja.


Read More...

Sjednica savjeta za prava djeteta

  Dana 17.07. 2018. godine, u Dječjem domu “ Mladost “ Bijela održana je sjednica Savjeta za prava djeteta, kojom je presjedavao ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić.  


Read More...

Obuka za stručne radnike, tema

U periodu od 27 – 28. 06. 2018. godine u prostorijama Dječjeg doma „ Mladost “ Bijela, Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je organizovao dvodnevnu obuku za stručne radnike Dječjeg doma „ Mladost “ Bijela pod nazivom „ Strategije suzbijanje vršnjačkog zlostavljanja u domskom okruženju “.    


Read More...
012

MultiTrans


Žiro račun br: 510-409-74

PIB I PDV 02007711

 

Obuka za stručne radnike, tema

  • PDF

U periodu od 27 – 28. 06. 2018. godine u prostorijama Dječjeg doma „ Mladost “ Bijela, Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je organizovao dvodnevnu obuku za stručne radnike Dječjeg doma „ Mladost “ Bijela pod nazivom „ Strategije suzbijanje vršnjačkog zlostavljanja u domskom okruženju “.

 

 

 

U periodu od 27 – 28. 06. 2018. godine u prostorijama  Dječjeg doma „ Mladost “ Bijela, Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je organizovao dvodnevnu obuku za stručne radnike Dječjeg doma „ Mladost “ Bijela pod nazivom „ Strategije suzbijanje vršnjačkog zlostavljanja u domskom okruženju “. Program je realizovala NVO Juventas u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja  uz podršku Unicefa. Obuka je akreditovana od strane Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, a sproveli su je psiholog mr Vesna Minić i diplomirani specijalni pedagog Marijana Tajić .

Tokom ove obuke stručni radnici su upoznati sa: razlikama između vršnjačkog nasilja i vršnjačkog zlostavljanja; definicijom vršnjačkog zlostavljnja  u domskom okruženju; razlikama između vršnjačkog zlostavljanja u školama i domovima; naučnim shvatanjima o uzrocima vršnjačkog zlostavljanja u domskom smještaju, njegovoj rasprostranjenosti u domskom okruženju, pojavnim oblicima, induvidualnim i spoljašnim korelatima vršnjačkog zlostavljanja u domskom okruženju; posledicama vršnjačkog zlostavljanja u domu za pojedince i vaspitnu grupu / dom u cjelini; ranim znakovima vršnjačkog zlostavljanja u domu; prva tri nivoa prevencije  i suzbijanja vršnjačkog nasilja u domskom okruženju, kao i osnovnim vještinama za sprovođenje preventivnih aktivnosti na prva tri nivoa.

 

Obuku su prošli ukupno 19 učesnika, 16 stručnih radnika Dječjeg doma „ Mladost “ Bijela i 3 učesnika NVO Juventas .

Last Updated on Wednesday, 25 July 2018 13:42