Sjednica savjeta za prava djeteta

  Dana 17.07. 2018. godine, u Dječjem domu “ Mladost “ Bijela održana je sjednica Savjeta za prava djeteta, kojom je presjedavao ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić.  


Read More...

Obuka za stručne radnike, tema

U periodu od 27 – 28. 06. 2018. godine u prostorijama Dječjeg doma „ Mladost “ Bijela, Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je organizovao dvodnevnu obuku za stručne radnike Dječjeg doma „ Mladost “ Bijela pod nazivom „ Strategije suzbijanje vršnjačkog zlostavljanja u domskom okruženju “.    


Read More...
01

MultiTransŽiro račun br: 510-409-74

PIB I PDV 02007711

 

Obuka za stručne radnike, tema

  • PDF

U periodu od 27 – 28. 06. 2018. godine u prostorijama Dječjeg doma „ Mladost “ Bijela, Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je organizovao dvodnevnu obuku za stručne radnike Dječjeg doma „ Mladost “ Bijela pod nazivom „ Strategije suzbijanje vršnjačkog zlostavljanja u domskom okruženju “.

 

 

 

U periodu od 27 – 28. 06. 2018. godine u prostorijama  Dječjeg doma „ Mladost “ Bijela, Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je organizovao dvodnevnu obuku za stručne radnike Dječjeg doma „ Mladost “ Bijela pod nazivom „ Strategije suzbijanje vršnjačkog zlostavljanja u domskom okruženju “. Program je realizovala NVO Juventas u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja  uz podršku Unicefa. Obuka je akreditovana od strane Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, a sproveli su je psiholog mr Vesna Minić i diplomirani specijalni pedagog Marijana Tajić .

Tokom ove obuke stručni radnici su upoznati sa: razlikama između vršnjačkog nasilja i vršnjačkog zlostavljanja; definicijom vršnjačkog zlostavljnja  u domskom okruženju; razlikama između vršnjačkog zlostavljanja u školama i domovima; naučnim shvatanjima o uzrocima vršnjačkog zlostavljanja u domskom smještaju, njegovoj rasprostranjenosti u domskom okruženju, pojavnim oblicima, induvidualnim i spoljašnim korelatima vršnjačkog zlostavljanja u domskom okruženju; posledicama vršnjačkog zlostavljanja u domu za pojedince i vaspitnu grupu / dom u cjelini; ranim znakovima vršnjačkog zlostavljanja u domu; prva tri nivoa prevencije  i suzbijanja vršnjačkog nasilja u domskom okruženju, kao i osnovnim vještinama za sprovođenje preventivnih aktivnosti na prva tri nivoa.

 

Obuku su prošli ukupno 19 učesnika, 16 stručnih radnika Dječjeg doma „ Mladost “ Bijela i 3 učesnika NVO Juventas .

Last Updated on Wednesday, 25 July 2018 13:42