Прокат автомобилей в Черногорииsmjestaj ulcinj

Sa PONOSOM, obavještavamo

Sa PONOSOM, obavještavamo posjetioce našeg sajta, da je štićenica Doma JOVANOVIĆ  SNEŽANA 29.08.2017.godine završila fakultet sa prosječnom cjenom 9,70  .03.2018.godine proglašena za STUDENTA GODINE, FILOZOFSKOG FAKULTETA U BANJA LUCI, studijski program predškolskog vaspitanja.


Read More...

Sjednica savjeta za prava djeteta

  Dana 17.07. 2018. godine, u Dječjem domu “ Mladost “ Bijela održana je sjednica Savjeta za prava djeteta, kojom je presjedavao ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić.  


Read More...

Obuka za stručne radnike, tema

U periodu od 27 – 28. 06. 2018. godine u prostorijama Dječjeg doma „ Mladost “ Bijela, Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je organizovao dvodnevnu obuku za stručne radnike Dječjeg doma „ Mladost “ Bijela pod nazivom „ Strategije suzbijanje vršnjačkog zlostavljanja u domskom okruženju “.    


Read More...
012

MultiTrans


Žiro račun br: 510-409-74

PIB I PDV 02007711

 

Pripreme za implementaciju Socijalnog kartona

  • PDF

U sklopu priprema za implementaciju Socijalnog kartona – Integrisanog informacionog sistema socijalnog staranja (IISSS) u JU Dječji dom „Mladost", u srijedu, 27.7.2016. održana je pripremna cjelodnevna radionica za predstojeću implementaciju Informacionog sistema, koja se planira u dva termina: od 19-22. septembra (implementacija) i od 23-24. septembra (podrška na licu mjesta).

Pored direktora i 24 zaposlenih različitih stručnih profila iz JU, radionici je prisustvovao i Dragan Raketić, gen. dir. Direktorata za informatiku i analitičko-statističke poslove u Minstarstva rada i socijalnog staranja, Ida Kolinović, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Aleksandra Višnjić, rukovodilac projekta Socijalni karton - IISSS, UNDP kao i predstavnici softverske kompanije S&T koja je zadužena za razvoj Informacionog sistema.

Radionica je bila izuzetno intezivna i produktivna, a u skopu nje je realizovan sl. dnevni red:

1. 1. Postupak smještaja u JU socijalne i dječije zašite kroz Informacioni sistem, sa razradom sl. postupaka:

ü Prijem (centar i JU),

ü smještaj,

ü praćenje korisnika (centar i JU),

ü vaspitni rad sa djecom,

ü zdravsteva zaštita, apoteka - planiranje, evidencija realizacija, praćenje.

ü evidencija lične imovine/blagajna,

ü otupst iz JU.

2. 2. Dodatno definisanje specifičnosti postupaka vezanih za JU Dječji dom „Mladost" sa zaposlenima.

3. 3. Uputstvo zaposlenima za pripremu dokumentacije za početni unos korisnika u Sistem.