Прокат автомобилей в Черногорииsmjestaj ulcinj

Sjednica savjeta za prava djeteta

  Dana 17.07. 2018. godine, u Dječjem domu “ Mladost “ Bijela održana je sjednica Savjeta za prava djeteta, kojom je presjedavao ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić.  


Read More...

Obuka za stručne radnike, tema

U periodu od 27 – 28. 06. 2018. godine u prostorijama Dječjeg doma „ Mladost “ Bijela, Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je organizovao dvodnevnu obuku za stručne radnike Dječjeg doma „ Mladost “ Bijela pod nazivom „ Strategije suzbijanje vršnjačkog zlostavljanja u domskom okruženju “.    


Read More...
01

MultiTrans


Žiro račun br: 510-409-74

PIB I PDV 02007711

 

Pripreme za implementaciju Socijalnog kartona

  • PDF

U sklopu priprema za implementaciju Socijalnog kartona – Integrisanog informacionog sistema socijalnog staranja (IISSS) u JU Dječji dom „Mladost", u srijedu, 27.7.2016. održana je pripremna cjelodnevna radionica za predstojeću implementaciju Informacionog sistema, koja se planira u dva termina: od 19-22. septembra (implementacija) i od 23-24. septembra (podrška na licu mjesta).

Pored direktora i 24 zaposlenih različitih stručnih profila iz JU, radionici je prisustvovao i Dragan Raketić, gen. dir. Direktorata za informatiku i analitičko-statističke poslove u Minstarstva rada i socijalnog staranja, Ida Kolinović, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Aleksandra Višnjić, rukovodilac projekta Socijalni karton - IISSS, UNDP kao i predstavnici softverske kompanije S&T koja je zadužena za razvoj Informacionog sistema.

Radionica je bila izuzetno intezivna i produktivna, a u skopu nje je realizovan sl. dnevni red:

1. 1. Postupak smještaja u JU socijalne i dječije zašite kroz Informacioni sistem, sa razradom sl. postupaka:

ü Prijem (centar i JU),

ü smještaj,

ü praćenje korisnika (centar i JU),

ü vaspitni rad sa djecom,

ü zdravsteva zaštita, apoteka - planiranje, evidencija realizacija, praćenje.

ü evidencija lične imovine/blagajna,

ü otupst iz JU.

2. 2. Dodatno definisanje specifičnosti postupaka vezanih za JU Dječji dom „Mladost" sa zaposlenima.

3. 3. Uputstvo zaposlenima za pripremu dokumentacije za početni unos korisnika u Sistem.