Nedelja sa osmijehom na licu

Prethodne nedjelje djeca su kroz ljepotu I šarenilo cvijeća prikazala svoje osjećaje I razdraganost. Radionica je protekla u u veseloj atmosferi. Na papiru su iscrtani oblici jagode I ruže unutar koji su lijepljeni  umotani papyri u oluku “gliste”.  


Read More...

Okrugli sto – promocija Lanzarot konvecije u Crn...

Predstavnice Dječijeg doma ,,Mladost˝ iz Bijele, Sandra Novaković - psihološkinja i Marina Lekić Barac - rukovodilac službe za obezbjeđenje dostupnosti servisa za pomoć i podršku djeci i mladima, prisustvovale su dana 03.06.2020. godine Okruglom stolu koji je organizovao Zaštitnik ljudskih prava i sloboda u cilju promocije važnosti poštovanja Lanzerot Konvencije Savjeta Evrope o zabrani svih oblika seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece.    


Read More...
01

MultiTransŽiro račun br: 510-409-74

PIB I PDV 02007711

 

Okrugli sto – promocija Lanzarot konvecije u Crnoj Gori

  • PDF

Predstavnice Dječijeg doma ,,Mladost˝ iz Bijele, Sandra Novaković - psihološkinja i Marina Lekić Barac - rukovodilac službe za obezbjeđenje dostupnosti servisa za pomoć i podršku djeci i mladima, prisustvovale su dana 03.06.2020. godine Okruglom stolu koji je organizovao Zaštitnik ljudskih prava i sloboda u cilju promocije važnosti poštovanja Lanzerot Konvencije Savjeta Evrope o zabrani svih oblika seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece. Okruglom stolu su prisustvovali i predstavnici drugih institucija sa područja Boke koji se bave ovom temom, predstavnici Uprave policije, Centra za socijani rad, škola, nevladnine organizacije.

Zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, Snežana Mijušković, istakla je da su u prethodnom periodu sprovedene promotivne aktivnosti usmjerene na edukaciju djece osnovnoškolskog uzrasta kroz realizaciju kreativno edukativnih aktivnosti usmjerenih na edukaciju djece o svim nedozvoljenim ponašanjima sa kojima se mogu susresti tokom odrastanja, sa posebnim akcentom na mehanizme zaštite koji su im na raspolaganju.

S obzirom da je oblast prava djeteta kompleksna, akcenat je stavljen na temu seksualnom zlostavljnja i zloupotrebljavanja djece iz razloga što su tu djeca najranjivija i zato što mogu biti povrijeđena od ljudi u koje imaju najviše povjerenja, a činjenica je da je to tema o kojoj se nerado govori kako od strane djece tako i od strane odraslih. U svemu ovome prevencija ima značajnu ulogu kako bi smo svi kao društvo spriječili ili sveli na najmanju moguću mjeru negativne pojave usmjerene prema djeci.

Akcenat je stavljen na obrazovazovni sistem, koji je veoma važan zbog činjenice da tu djeca provede najviše vremena i dobijaju najviše informacija. Međutim, istaživanja su pokazala da djeca nisu dovoljno informisana o ovoj temi i da sve informacije dobijaju putem interneta, što nije dovoljno i dobro.

Veoma je bitno da djeca budu informisana, da se osnaže kako bi mogla da prepoznaju i prijave zlostavljanje. Upravo brošura koja je prilagođena djeci ima za cilj da se djeca osnaže da prepoznaju i onda kada se dogodi da znaju kome i na koji način da se obrate za pomoć i da budu sigurni da će nadležni organi reagovati kvalitetno, a da će djeca biti maksimalno zaštićena u postupcima koji su često iscrpljujući i neprijatni.

Rukovodilac službe za obezbeđenje dostupnosti servisa

za pomoći podršku djeci i mladima

Marina Lekić Barac