Sjednica savjeta za prava djeteta

  Dana 17.07. 2018. godine, u Dječjem domu “ Mladost “ Bijela održana je sjednica Savjeta za prava djeteta, kojom je presjedavao ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić.  


Read More...

Obuka za stručne radnike, tema

U periodu od 27 – 28. 06. 2018. godine u prostorijama Dječjeg doma „ Mladost “ Bijela, Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je organizovao dvodnevnu obuku za stručne radnike Dječjeg doma „ Mladost “ Bijela pod nazivom „ Strategije suzbijanje vršnjačkog zlostavljanja u domskom okruženju “.    


Read More...
01

MultiTransŽiro račun br: 510-409-74

PIB I PDV 02007711

 

Sjednica savjeta za prava djeteta

  • PDF

 

Dana 17.07. 2018. godine, u Dječjem domu “ Mladost “ Bijela održana je sjednica Savjeta za prava djeteta, kojom je presjedavao ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić.

 

 

Tokom sjednice Savjeta za prva djeteta, direktor direktorata za socijalnu i dječju zaštitu, Goran Kuševija je upoznao članove Savjeta sa procesom reforme sistema dječje zaštite.

Direktor Dječjeg doma “ Mladost “ Bijela, Vladimir Delić je upoznao članove Savjeta za prava djeteta sa procesom deinstitucionalizacije i planovima razvoja Dječjeg doma. Tokom predstavljanja Plana transformacije ove ustanove istakao je značaj razvijanja drugih sesrvisa i najvio skori početak rada prve SOS linije za djecu kao i skloništa za djecu žrtve nasilja u porodici.

Na sjednici Savjeta za prava djeteta, članovi savjeta su upoznati sa preporukama Komiteta UN za prava djeteta, koja je održana ove godine u Ženevi. Takođe Savjet je upoznat sa Izvještajem o realizaciji Strategije prevencije i zaštite djece od nasilja sa Akcionim planom za 2017. godinu, koju je pripremila intersektorska radna grupa i koju treba Vlada Crne Gore da usvoji u toku trećeg kvartala ove godine.

Predstavnici Savjeta za prava djeteta donijeli su jednoglasan zaključak da je potrebno da se podrži politika Ministarstva rada i socijalnog staranja kao i da se insistira na licenciranju nevladinih organizacija.

Savjet je takođe donio zaključak da se podrži mala grupna zajednica za djecu bez roditeljskog staranja u Bijelom Polju, pri čemu bi se ova organizaciona jedinica finansirala sa centralnog nivoa.

Nakon održane sjednice Savjeta za prava djeteta, ministar Kemal Purišić sa svojim saradnicima, članovima Savjeta i prestavnikom kancelarije UNICEFA – a, obišli su Dječji dom “ Mladost “ Bijela i dosada razvijene servise o kojima je više govorio tokom svog izlaganja direktor Dječijeg doma, Vladimir Delić.

Last Updated on Wednesday, 25 July 2018 13:36