Прокат автомобилей в Черногорииsmjestaj ulcinj

Sa PONOSOM, obavještavamo

Sa PONOSOM, obavještavamo posjetioce našeg sajta, da je štićenica Doma JOVANOVIĆ  SNEŽANA 29.08.2017.godine završila fakultet sa prosječnom cjenom 9,70  .03.2018.godine proglašena za STUDENTA GODINE, FILOZOFSKOG FAKULTETA U BANJA LUCI, studijski program predškolskog vaspitanja.


Read More...

Sjednica savjeta za prava djeteta

  Dana 17.07. 2018. godine, u Dječjem domu “ Mladost “ Bijela održana je sjednica Savjeta za prava djeteta, kojom je presjedavao ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić.  


Read More...

Obuka za stručne radnike, tema

U periodu od 27 – 28. 06. 2018. godine u prostorijama Dječjeg doma „ Mladost “ Bijela, Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je organizovao dvodnevnu obuku za stručne radnike Dječjeg doma „ Mladost “ Bijela pod nazivom „ Strategije suzbijanje vršnjačkog zlostavljanja u domskom okruženju “.    


Read More...
012

MultiTrans


Žiro račun br: 510-409-74

PIB I PDV 02007711

 

Sjednica savjeta za prava djeteta

  • PDF

 

Dana 17.07. 2018. godine, u Dječjem domu “ Mladost “ Bijela održana je sjednica Savjeta za prava djeteta, kojom je presjedavao ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić.

 

 

Tokom sjednice Savjeta za prva djeteta, direktor direktorata za socijalnu i dječju zaštitu, Goran Kuševija je upoznao članove Savjeta sa procesom reforme sistema dječje zaštite.

Direktor Dječjeg doma “ Mladost “ Bijela, Vladimir Delić je upoznao članove Savjeta za prava djeteta sa procesom deinstitucionalizacije i planovima razvoja Dječjeg doma. Tokom predstavljanja Plana transformacije ove ustanove istakao je značaj razvijanja drugih sesrvisa i najvio skori početak rada prve SOS linije za djecu kao i skloništa za djecu žrtve nasilja u porodici.

Na sjednici Savjeta za prava djeteta, članovi savjeta su upoznati sa preporukama Komiteta UN za prava djeteta, koja je održana ove godine u Ženevi. Takođe Savjet je upoznat sa Izvještajem o realizaciji Strategije prevencije i zaštite djece od nasilja sa Akcionim planom za 2017. godinu, koju je pripremila intersektorska radna grupa i koju treba Vlada Crne Gore da usvoji u toku trećeg kvartala ove godine.

Predstavnici Savjeta za prava djeteta donijeli su jednoglasan zaključak da je potrebno da se podrži politika Ministarstva rada i socijalnog staranja kao i da se insistira na licenciranju nevladinih organizacija.

Savjet je takođe donio zaključak da se podrži mala grupna zajednica za djecu bez roditeljskog staranja u Bijelom Polju, pri čemu bi se ova organizaciona jedinica finansirala sa centralnog nivoa.

Nakon održane sjednice Savjeta za prava djeteta, ministar Kemal Purišić sa svojim saradnicima, članovima Savjeta i prestavnikom kancelarije UNICEFA – a, obišli su Dječji dom “ Mladost “ Bijela i dosada razvijene servise o kojima je više govorio tokom svog izlaganja direktor Dječijeg doma, Vladimir Delić.

Last Updated on Wednesday, 25 July 2018 13:36