Прокат автомобилей в Черногорииsmjestaj ulcinj

Sa PONOSOM, obavještavamo

Sa PONOSOM, obavještavamo posjetioce našeg sajta, da je štićenica Doma JOVANOVIĆ  SNEŽANA 29.08.2017.godine završila fakultet sa prosječnom cjenom 9,70  .03.2018.godine proglašena za STUDENTA GODINE, FILOZOFSKOG FAKULTETA U BANJA LUCI, studijski program predškolskog vaspitanja.


Read More...

Sjednica savjeta za prava djeteta

  Dana 17.07. 2018. godine, u Dječjem domu “ Mladost “ Bijela održana je sjednica Savjeta za prava djeteta, kojom je presjedavao ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić.  


Read More...

Obuka za stručne radnike, tema

U periodu od 27 – 28. 06. 2018. godine u prostorijama Dječjeg doma „ Mladost “ Bijela, Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je organizovao dvodnevnu obuku za stručne radnike Dječjeg doma „ Mladost “ Bijela pod nazivom „ Strategije suzbijanje vršnjačkog zlostavljanja u domskom okruženju “.    


Read More...
012

LInkovi

  • PDF

Ministarstvo rada i socijalnog staranja  - http://www.minradiss.gov.me/

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu - http://www.zsdzcg.me/

Centri za socijalni rad  - http://www.csrcg.me/

JU Centar ,,Ljubović'' – Podgorica - http://centarljubovic.me /

JU Zavod "Komanski most" – Podgorica - http://www.juzkomanskimost.me/

JU Dom starih Bijelo Polje - http://www.domstarihbp.me/

JU Dom starih Grabovac Risan - http://www.domstarihrisan.me/