fbpx

 
Povodom Međunarodnog dana djeteta, 20. novembra, članovi Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore posjetili su naš Dom. Odbor za ljudska prava i slobode kontinuirano realizuje brojne aktivnosti u zaštiti, promociji i afirmaciji prava djeteta. Posebnu pažnju posvetio je pravima djeteta rukovodeći se osnovnim principima Konvencije UN o pravima djeteta  koji podrazumijevaju: pravo na život,  opstanak i razvoj, najbolji interes djeteta, pravo na participaciju i pravo na nediskriminaciju.
Menadžment Doma informisao je članove Odbora,  predstavnike Zaštitnika ljudskih prava i sloboda i NVO "Naša inicijativa" o radu i servisima koji se pružaju djeci koja su, kao posebno ranjiva populacija, smještena u našoj Ustanovi. U cilju boljeg funkcionisanja Ustanove multisektorska saradnja između države, lokalnih uprava i ustanova socijalne i dječje zaštite mora biti na većem nivou. Stoga će Odbor, u okviru svoje  kontrolne i nadzorne uloge, nastaviti praćenje poštovanja  dječjih prava.
Posjeta je realizovana uz poštovanje  epidemioloških mjera. 

AKO ŽELITE DA DONIRATE?

Iskoristite priliku budite humani

Kontakt

ADRESA
Bijela bb, Herceg Novi, Crna Gora
TELEFON
+38231671042, 031671443
EMAIL 
mladost.bijela@usdz.me