fbpx

 

Nove mjere u cilju sprječavanja i suzbijanja širenja virusa Covid-19 preporučene od strane instituta za javno zdravlje Crne Gore   Organizaciju daljeg rada sprovedite na način koji podrazumijeva pojačavanje mjera za sprječavanje i suzbijnje širenja zarazne bolesti COVID-19 u kolektivima, u skladu sa smjernicama za kolektive od ranije (koje ćemo uskoro ažurirati). svakodnevno zaposlenima treba mjeriti tjelesnu temperaturu i pratiti zdravstveno stanje.

Osobe s povišenom tjelesnom temperaturom (37°C i više) i simptomima kompatibilnim sa COVID-19 treba vratiti kući do dobijanja negativnog nalaza PCR testa. Zaposleni tokom radnog vremena obavezno moraju da nose zaštitnu masku za lice,koja pokriva nos i usta. Zaposleni koji su preležali COVID -19 i koji su uredno vakcinisani protiv COVID-19 sa propisanim brojem doza,takođe su u obavezi da nose zaštitnu masku za lice. Ustanova je u obavezi da obezbijedi dio za karantin i izolaciju korisnika.   Štićenici koji pokažu znakove ili simptome COVID-19 treba izolovati u jednokrevetnu sobu sa kupatilom. Ukoliko se laboratorijski dokaže infekcija SARS-CoV-2, štićenik se izoluje u trajanju od 7 dana (trajanje izolacije može da varira u slučaju pojave teške forme bolesti ili ukoliko oboli osoba koja je imunokompromitovana).  

Omogućene su posjete korisnicima ukoliko posjetilac ima: negativan rezultat PCR testa ne stariji od 72h (brzi antigenski test nije dovoljan za ulazak u ustanovu) Omogućene su posjete korisnicima u unutrašnjim prostorima pružaoca usluga kada iz objektivnih razloga posjetu nije moguće organizovati u spoljašnjim prostorima pružaoca usluga (nepokretni korisnici).   Posjetioci imaju obavezu da tokom posjete obavezno nose zaštitnu masku  i da se pridržavaju drugih preventivnih mjera (dezinfekcija ruku, fizička distanca) Prije nego počne posjeta (bilo u spoljašnjem bilo u unutrašnjem prostoru), posjetiocima je potrebno izmjeriti tjelesnu temperaturu te ako se utvrdi povišena tjelesna temperatura, posjeta se ne može ostvariti.  

Korisnik koji je boravio van ustanove prilikom povratka u ustanovu mora dostaviti dokaz o negativnom rezultatu PCR testa i treba da bude izolovan naredenih 3-5 dana nakon čega treba ponovo uraditi PCR test.    

AKO ŽELITE DA DONIRATE?

Iskoristite priliku budite humani

Kontakt

ADRESA
Jadranska magistrala broj 10, Bijela - Herceg Novi, Crna Gora
TELEFON
+38231671042, 031671443
EMAIL 
dom.bijela@gmail.com
mladost.bijela@usdz.me