Povodom Međunarodnog dana bezbjednog interneta, koji se širom svijeta obilježava 9. februara, Medjunarodna organizacija Unicef podsjeća da se, prema Global Kids Online istraživanju iz 2016. godine, u Crnoj Gori svako drugo dijete (45 odsto) ne osjeća bezbjedno na internetu, a svako treće (38 odsto) doživjelo je makar jedno neprijatno iskustvo na internetu tokom prethodne godine. Takođe, većina roditelja kaže da sada svakodnevno ograničava djeci vrijeme ispred ekrana, kao i medijske sadržaje koja ona prate na internetu.

Na osnovu rezultata istrazivanja moze se zakljuciti da je roditeljima  potrebna podrška da bi obavljali ovu dužnosti. Iz tog razloga, kroz nacionalnu kampanju medijske pismenosti #BirajmoŠtaGledamo, koju vode UNICEF-ovi mladi reporteri, UNICEF poziva roditelje, škole, medije, akademsku zajednicu, civilni sektor i Vladu da zajedno rade na odgajanju medijski pismenih građana i na izgradnji bezbjednijeg i inkluzivnijeg digitalnog okruženja.

Kako je bezbjednost na internetu jedan od ključnih izazova za djecu svuda u svijetu, Komitet Ujedinjenih nacija za prava djeteta je, 4. februara, usvojio Opšti komentar o pravima djeteta u digitalnom okruženju kroz koji poziva vlade da odrede tijelo koje će biti odgovorno za koordinaciju politika i programa koji se tiču prava djeteta u digitalnom okruženju.

Kroz  Opšti komentar o pravima djeteta u digitalnom okruženju, UN Komitet za prava djeteta poziva države da podižu svijest o ovom pitanju, kao i da podrže djecu, roditelje, nastavnike i druge koji rade s djecom da razvijaju digitalnu pismenost i vještine.

Na taj način bi širili svijest o tome kako da djeca imaju koristi od digitalnih servisa, kako da smanje rizike u digitalnom okruženju na minimum i kako da prepoznaju dijete koje je žrtva negativnog iskustva na internetu i adekvatno reaguju.

 

https://www.unicef.org/montenegro/price/roditelji-s-djecom-da-razgovaraju-o-rizicima-i-mogu%C4%87nostima-na-internetu

AKO ŽELITE DA DONIRATE?

Iskoristite priliku budite humani

Kontakt

ADRESA
Bijela bb, Herceg Novi, Crna Gora
TELEFON
+38231671042, 031671443
EMAIL 
mladost.bijela@usdz.me