Već godinu dana od kako su se mnoge stvari u našim životima promijenile a jedna od njih je i obrazovanje gdje je došlo do prekida klasične nastave, kao dio mjera za suzbiljanje  korona virusa, i uvođenje novog načina rada – učenja na daljinu, koji zahtijeva mnogo veću stopu uključenosti  svih koji su obuhvaćeni vaspitno – obrazovnim procesom.

 Za vrijeme ovog izuzetnog režima, zaposleni u Dječjem domu “Mladost”  imaju niz dodatnih aktivnosti od toga da ohrabruju  i  podstiču   štićenike na  samostalno učenje  do toga da prate kako sav taj proces funkcioniše za svakog štićenika pojedinačno.

Pored toga, mnogim štićenicima je potrebna Podrška u školovanju i učenju pa tako zaposleni koji direktno rade sa djecom pružaju  podršku u savladavanju nastavnog gradiva, pisanju domaćih zadataka, usvajanju tehnika učenja i vještina planiranja, stvaranje navika redovnog učenja.

Osim toga, ne izostaje ni saradnja i razmjena informacija koja se  odvija  kontinuirano između zaposlenih u Dječjem domu i nastavnika, učiteljica, profesora naših štićenika.

 

Ono što smatramo da je od velikog značaja za naše štićenike jesu dva projekta koja se trenutno realizuju  “Podrška u učenju “ koji sprovodi NVO Juventas od 17. Novembra, 2020. godine i “ Učenje po mjeri djeteta”,  koji sprovodi NVO Riznica Mladosti od februara,2012. godine, ciljna grupa ovog projketa su djeca  sa posebnim potrebama u vaspitno-obrazovni sistem (inkluzivno obrazovanje) a sve  sa ciljem poboljšanja školskog uspjeha djece uključene u programske aktivnosti.

 

Kao prednost ovakvog učenje vidimo u tome da djeca imaju  mnogo  veće  znanje u korišćenju računara, tableta, telefona, uče da koriste internet na pametan način, dok kao najveći nedostatak  online nastave djeca vide u nedostajanju druženja sa njihovim vršnjacima, pa se iskreno  svi nadamo da će se ovo sve uskoro završiti, i da ćemo se brzo vratiti klasičnoj nastavi i bezbrižnom druženju sa vršnjacima.

 

AKO ŽELITE DA DONIRATE?

Iskoristite priliku budite humani

Kontakt

ADRESA
Bijela bb, Herceg Novi, Crna Gora
TELEFON
+38231671042, 031671443
EMAIL 
mladost.bijela@usdz.me