Sastanak je održan  30.03.2021. godine putem zoom platforme u organizaciji NVO Juventas uz prisustvo predavača iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Albanije i Kosova, kao i preko trideset  učesnika iz različitih institucija sistema socijalne zaštite  zemalja regiona. 

Na sastanku su svoja izlaganja imali predstavnici različitih dijelova sistema socijalne zaštite pomenutih zemalja, a među njima i stručni radnik naše ustanove koji je, predstavljajući naš rad, dosadašnji razvoj i planiranu transformaciju, dao i naš doprinos zajedničkoj saradnji na ovom planu.

Cilj sastanka bio je da se izdvoje programi i usluge podrške koji se pružaju mladima nakon napuštanja sistema formalnog zbrinjavanja, da se razmijene iskustva dobre prakse, različite teškoće i izazovi te iznalaženje mogućih načina unaprjeđenja usluga u pomenutoj oblasti  i procesu deinstitucionalizacije. Saradnja će biti nastavljena i u budućem periodu.

AKO ŽELITE DA DONIRATE?

Iskoristite priliku budite humani

Kontakt

ADRESA
Bijela bb, Herceg Novi, Crna Gora
TELEFON
+38231671042, 031671443
EMAIL 
mladost.bijela@usdz.me