Rukovodilac stručne službe za vaspitno/obrazovne potrebe štićenika/štićenica  Drago Samardžić i psihološkinja Sandra Novaković, prošlu su dvodnevnu akreditovanu obuku “Podrška korisnicima socijalnog stanovanja i licima u riziku od beskućništva”.

Obuka je organizovana 19. i 20. maja, u Podgorici  od strane Asocijacije za demokratski prosperitet – Zid, a koja se realizuje se u sklopu projekta „Servis za psiho-socijalnu podršku korisnicima socijalnog stanovanja i porodica u riziku od beskućništva”, finansijski podržanog od Evropske unije kroz Program Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, i kofinansiran od strane Ministarstva javne uprave Crne Gore. Projekat imlementira ADP – Zid u partnerstvu sa Opštinom Berane i Hausing centrom iz Beograda.

 Program obuke „Podrška korisnicima socijalnog stanovanja i licima u riziku od beskućništva“ ima za cilj jačanje kompetencija stručnih radnika u Centrima za socijalni rad, kao i svim stručnim radnicima angažovanim kod različitih pružaoca usluga u sistemu socijalne i dječije zaštite.

Obukom se teže unaprijediti profesionalne kompetencije pružalaca usluge podrške ugroženim grupama - korisnicima socijalnih stanova i porodica u riziku od beskućništva i osposobiti ih za efikasan rad:

  • Razumijevanje osnovnih pojmova vezanih za socijalnu zaštitu, socijalno stanovanje, socijalnu inkluziju, pravo na adekvatno stanovanje i beskućništvo i njihovu povezanost i međusobne uticaje;
  • Prepoznavanje važnosti multisektorskog djelovanja i identifikovatnje lokalnih aktera podrške;
  • Znanje potrebno za mobilizaciju zajednice i koordinaciju podrške i posredovanje;
  • Vještine komunikacije i participacije;
  • Poznavanje problema korisnika socijalnih stanova i njihove potrebe za podrškom i znanje kako da se potrebna podrška pruži;
  • Unaprijeđenje vještina planiranja i organizacije.

Obuku sprovele Branislava Žarković, Marija Vujošević i Biljana Maričić. 

 

AKO ŽELITE DA DONIRATE?

Iskoristite priliku budite humani

Kontakt

ADRESA
Bijela bb, Herceg Novi, Crna Gora
TELEFON
+38231671042, 031671443
EMAIL 
mladost.bijela@usdz.me