fbpx

 

Rezultati  Istraživanja o potrebama stručnih radnika u oblasti socijalne i dječje zaštite s posebnim akcentom na prava djece s invaliditetom i osoba s invaliditetom

 

U okviru projekta „Pristupačnim prevozom do promjena“, koji realizuje Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) u saradnji sa Zavodom za socijalnu i dječju zaštitu, urađeno je Istraživanje o potrebama stručnih radnika u oblasti socijalne i dječje zaštite s posebnim akcentom na prava djece s invaliditetom i osoba s invaliditetom.

Svrha istraživanja je da doprinese poboljšanju kvaliteta života djece sa invaliditetom, osoba sa invaliditetom i članova njihovih porodica kroz obezbjeđivanje kvalitetnijih usluga, koje će se bazirati na ostvarivanju sinergije između stručnih radnika i korisnika.

Jasmin Čoković, dipl. psiholog, stručni radnik naše ustanove iz Male grupne zajednice u Bijelom Polju, učestvovao je dana 29. juna 2021. godine  na prezentaciji ovog Istraživanja.

Zaključak je da se pažljivo i detaljno usmjerila pažnja na potrebe, izazove i teškoće sa kojima se susreću stručni radnici u ustanovama  socijalne i dječje zaštite, to posebno u Domu i Centrima za nezbrinutu djecu  i onu sa teškoćama u razvoju. Detaljnom analizom konstatvano je da su stručni radnici stub jednog takvog „sistema“  i da doprinose uspješnosti i promjenama u takvim ustanovama, naročito u pogledu svakodnevnih dešavanja sa kojima se susreću.

„S obzirom na izazove stručnih radnika u navedenim ustanovama, smatram da je potrebno pružiti znatno veću podršku, a u cilju poboljšanja i jačanja njihove uloge. Takođe, treba im pružiti dodatnu motivaciju, unaprijediti položaj stručnih radnika  i jačati njihovu ulogu u ustanovama socijalne i dječje zaštite u cilju postizanja većeg kvaliteta pruženih usluga kako bi se poboljšao kvalitet života djece sa invaliditetom“,  naglasio je Čoković.

 

 

AKO ŽELITE DA DONIRATE?

Iskoristite priliku budite humani

Kontakt

ADRESA
Jadranska magistrala broj 10, Bijela - Herceg Novi, Crna Gora
TELEFON
+38231671042, 031671443
EMAIL 
dom.bijela@gmail.com
mladost.bijela@usdz.me